Tư vấn và giải đáp từ Đội ngũ hỗ trợ DOKE

Quyền riêng tư của bạn và lợi ích khi bạn đăng kí tài khoản với DOKE Apps

 Thông tin tài khoản DOKEApps của bạn được bảo vệ bằng mật khẩu đảm bảo cho quyền riêng tư và bảo mật của bạn.

Chúng tôi sử dụng phần mềm tiêu chuẩn công nghệ SSL (Secure Socket Layer) để bảo vệ tính bảo mật cho PII của bạn trong quá trình truyền dữ liệu trên môi trường internet, cái sẽ mã hóa tất cả thông tin bạn nhập, đảm bảo tất cả dữ liệu trao đổi luôn được bảo mật và an toàn.

Chỉ những nhân viên hoặc những người đại diện cần thông tin cá nhân để thực hiện một công việc cụ thể mới được cấp quyền truy cập vào nó.

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều được cập nhật thường xuyên các thông lệ về quyền riêng tư và bảo mật của chúng tôi.

Mặc dù DOKEApps sử dụng các phương tiện hợp lý về mặt thương mại để bảo mật thông tin của bạn, chúng tôi không đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ không được truy cập, tiết lộ hoặc phá hủy không đúng cách do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào của chúng tôi.

Truy cập thông tin

Bạn có thể:

 • Truy cập dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích gì và  bất cứ lúc nào;
 • Yêu cầu chúng tôi sửa nếu nó không chính xác;
 • Yêu cầu chúng tôi xóa dữ liệu của bạn và hủy kích hoạt tài khoản của bạn;
 • Phản đối việc sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân cụ thể nào của bạn.

  Chúng tôi đã cập nhật chính sách bảo mật của mình để tuân thủ luật bảo vệ dữ liệu mới của EU, GDPR. Để biết thêm chi tiết, bạn có thể đọc ở here.

  Đội ngũ hỗ trợ DOKE

   

  Bài viết có hữu ích?