Advice and answers from the DOKE Support Team

Ứng dụng DOKE Wishlist do nhà phát triển DOKE phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng với chi phí là 19,000đ/tháng.

Để thực hiện tùy chỉnh cho Sale Popup, Nhà bán hàng vào trang dashboard của ứng dụng DOKE Wishlist.

Sau khi thêm chức năng Wishlist cho trang web, ứng dụng DOKE Whislist còn hỗ trợ Nhà bán hàng một số thiết lập nhằm hiệu chỉnh Wishlist tùy ý và đẹp mắt hơn.

Để thực hiện, Nhà bán hàng vào ứng dụng DOKE Whislist, chọn menu Cấu hình Wishlist.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể thực hiện các tùy chỉnh:

 • Cài đặt chung
 • Cấu hình khởi tạo
 • Cấu hình trang chi tiết sản phẩm

Cài đặt chung

Cấu hình chung giúp Nhà bán hàng cấu hình cài đặt app Wishlist. Trong phần Cài đặt chung, Nhà bán hàng có thể:

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa chức năng Whislist.

 • Tùy chỉnh nội dung hiển thị trên nút Wishlist thông qua ô Text hiển thị trên nút Wishlist.
 • Chọn màu sắc chủ đạo cho nút Wishlist. Màu sắc mặc định của ứng dụng là #EE202E.

Cấu hình khởi tạo

Cấu hình khởi tạo chính hỗ trợ Nhà bán hàng cấu hình nút gọi danh sách yêu thích được đặt trên trang web.

Trong Cấu hình khởi tạo, Nhà bán hàng có thể:

 • Chọn cách hiển thị nút Wishlist
  Có 3 chế độ cho Nhà bán hàng tùy chọn:
  • Trên thanh menu

  • Một nút Wishlist riêng biệt: Khi chọn chế độ này, Nhà bán hàng cần thực hiện tùy chỉnh thêm:
   • Chọn vị trí hiển thị nút Wishlist neo trên website: Nhà bán hàng có thể chọn một trong bốn vị trí:

   • Hiển thị số lượt yêu thích của khách hàng trên thanh Neo: Khi kích hoạt tính năng này, số lượt yêu thích của khách hàng sẽ được hiển thị trên website.
  • Tùy chỉnh: Khi chọn chế độ tùy chỉnh, Nhà bán hàng cần thực hiện code cho nút Wishlist. Nhà bán hàng nhấp chọn để xem chi tiết bài hướng dẫn và thực hiện theo nhu cầu cài đặt.

 • Hiển thị danh sách sản phẩm dưới dạng:
  • Popup
  • Một trang riêng

Cấu hình trang chi tiết sản phẩm

Việc thực hiện Cấu hình trang chi tiết sản phẩm giúp Nhà bán hàng thực hiện các thiết lập cần thiết cho chức năng Whislist trên trang Chi tiết sản phẩm.

Nhà bán hàng có thể:

 • Nút Thêm vào danh sách yêu thích trong ứng dụng DOKE Whislist có tất cả 5 mẫu. Nhà bán hàng có thể tùy chọn trong phần Chọn mẫu cho nút Thêm vào danh sách yêu thích.

 • Tùy chỉnh nội dung hiển thị trước khi Khách mua hàng nhấn yêu thích sản phẩm trong Text hiển thị khi chưa yêu thích sản phẩm. Nội dung mặc định là "Thêm vào yêu thích".
 • Tùy chỉnh nội dung hiển thị sau khi Khách mua hàng nhấn yêu thích sản phẩm trong Text hiển thị sau khi thêm vào yêu thích sản phẩm. Nội dung mặc định là "Đã yêu thích". 
 • Lựa chọn màu chữ cho nội dung Text hiển thị khi chưa yêu thích sản phẩm trong Chọn màu chữ trước khi thêm. Màu mặc định là #666666.
 • Lựa chọn màu chữ cho nội dung Text hiển thị sau khi thêm vào yêu thích sản phẩm trong Chọn màu chữ sau khi thêm. Màu mặc định là #EA9999.
 • Cho phép Hiển thị số lượt thích của từng sản phẩm. Khi kích hoạt tính năng này, số lượt yêu thích của sản phẩm đó sẽ được hiển thị trên trang chi tiết sản phẩm.

--

Sau khi thực hiện các thiết lập cho Cấu hình Wishlist, Nhà bán hàng cần nhấn Lưu lại thì cấu hình được thiết lập mới có hiệu lực.


Cấu hình Save for later

Bên cạnh chức năng Whislist - Thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, một chức năng cũng tương đồng và phổ biến là Save for later - Để dành mua sau.

Trong trường hợp Khách mua hàng quan tâm đến sản phẩm, nhưng không yêu thích sản phẩm, nhưng cần lưu trữ để xem lại khi cần thiết. Khi đó, chính là lúc Khách mua hàng nên chọn sản phẩm đó là Save for later.

Khi cài đặt ứng dụng DOKE Whislist, chức năng Save for later cũng tự động được kích hoạt trong giao diện website của Nhà bán hàng. Chức năng này chỉ mất đi Nhà bán hàng thay đổi giao diện khác hay vô hiệu hóa chức năng này.

Để thực hiện các thiết lập cho Save for later, Nhà bán hàng vào ứng dụng DOKE Whislist, chọn menu Cấu hình Save for later.

Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện các thiết lập:

 • Kích hoạt/Vô hiệu hóa chức năng Save for later.

 • Nội dung khi Khách mua hàng nhấn Save for later trong Text xử lý nút để dành mua sau.
 • Dòng tiêu đề cho chức năng Save for later trong Tiêu đề danh sách để dành mua sau.

Xem thống kê

Sau khi cài đặt và cấu hình chức năng Whislist, website của Nhà bán hàng đã cho phép Khách mua hàng tạo Danh sách yêu thích và cả Để dành mua sau.

Số lượng thực tế này được ứng dụng DOKE Whislist ghi nhận và hiển thị trong phần Thống kê.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể xem các thống kê hoạt động:

 • Tổng sản phẩm được yêu thích.
 • Tổng khách hàng đã yêu thích.
 • Top sản phẩm thêm vào yêu thích nhiều nhất.
  • Sản phẩm
  • Số lần thêm
 • Top người dùng thêm vào yêu thích nhiều nhất.
 • Top sản phẩm thêm vào mua sau
  • Sản phẩm
  • Số lần thêm

DOKE Support Team

Did this answer your question?