Tư vấn và giải đáp từ Đội ngũ hỗ trợ DOKE

Ứng dụng DOKE Wishlist do nhà phát triển DOKE phát triển, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng với chi phí là 19,000đ/tháng.

Nhà bán hàng cài đặt ứng dụng theo các bước như sau:

 1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng DOKE Whislist trên App Store Haravan.
 2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

 3. Nhập tên miền Haravan.

 4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng DOKE Whislist".

 5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng DOKE Whislist.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> DOKE Whislist.


Cài đặt Wishlist

Sau khi cài đặt ứng dụng DOKE Whislist, thì chức năng "Thêm vào danh sách yêu thích" đã được kích hoạt trên giao diện của Nhà bán hàng.

Tuy nhiên, trong trường hợp Nhà bán hàng thay đổi giao diện cho website, Nhà bán hàng cần thực hiện cài đặt lại các đoạn code tương ứng trên theme.liquid.

Để thực hiện cài đặt các đoạn code cho website, Nhà bán hàng vào ứng dụng DOKE Whislist -> Thống kê -> xem mục Hướng dẫn cài đặt.

Tại đây, Nhà bán hàng nhấp chọn và xem các bài hướng dẫn cho các cài đặt cần thiết:

1. Thêm các code cần thiết để khởi tạo Wishlist

Vào Admin Haravan > Website > Giao diện > Hiệu chỉnh theme > theme.liquid và thêm code sau vào trước </head>:

{% include 'dwish' with 'dwishheader' %}

Và thêm code sau vào trước </body>:

{% include 'dwish' with 'dwishfooter' %}

Hiển thị danh sách các sản phẩm đã yêu thích tại một trang bất kỳ => thêm code sau tại vị trí mong muốn:

{% include 'dwish' with 'dwishpage' %}

Nút điều hướng tới trang danh sách sản phẩm đã yêu thích
- Nếu bạn muốn hiển thị ở menu: Admin Haravan => Website => Menu => Chọn menu cần thêm nút wishlist => Thêm đường dẫn, đặt tên liên kết (ví dụ: Wishlist), phần liên kết đến chọn "Địa chỉ web" và nhập: #dwish-wishlist

- Nếu bạn muốn hiển thị nút tại vị trí bất kỳ: #dwish-wishlist trong href của thẻ a


2. Tích hợp nút thêm vào yêu thích trong trang chi tiết sản phẩm


3. Đặt icon thêm vào yêu thích tại trang nhóm sản phẩm hoặc bất kì trang nào

1) Vào Admin Haravan > Website > Giao diện > Hiệu chỉnh theme > Snippets > product-loop.liquid và thêm code sau vào vị trí muốn hiển thị wishlish:

{% include 'dwish' with 'dwishcollection' %}

Ví dụ:

Ngoài giao diện nhóm sản phẩm sẽ hiển thị như sau:

2) Lưu lại các chỉnh sửa và kiểm tra ngoài giao diện trang nhóm sản phẩm


4. Thêm code hiển thị Save for later tại trang cart

1) Vào Admin Haravan > Website > Giao diện > Hiệu chỉnh theme > Giao diện > cart.liquid:

Đặt đoạn code sau tại vị trí hiển thị nút thêm vào mua sau của từng item (lưu ý đặt trong vòng lặp for):
{% include 'dwish' with 'sfl_btn' %}

Xem ảnh demo

Đặt đoạn code sau tại vị trí hiển thị danh sách thêm vào mua sau
{% include 'dwish' with 'sfl_list' %}

 

Giao diện ngoài trang cart

2) Lưu lại các chỉnh sửa và kiểm tra ngoài giao diện trang cart

 

  Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn về thao tác, Nhà bán hàng có thể liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng để được hỗ trợ, thông qua các kênh:

  • Số điện thoại: 0868273573
  • Email: hi@doke.vn
  • Chat trực tiếp tại DOKE Help Center hoặc Website https://doke.vn 

  Đội ngũ hỗ trợ DOKE

   

  Bài viết có hữu ích?