Advice and answers from the DOKE Support Team

Ứng dụng DOKE Wheel được phát triển bời nhà phát triển DOKE. Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng trải nghiệm miễn phí 15 ngày, trước khi sử dụng chính thức với phí cài đặt và duy trì 49,000đ/tháng.

Nhà bán hàng cài đặt ứng dụng theo các bước như sau:

  1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng DOKE Wheel trên App Store Haravan.
  2. Chọn Cài đặt ứng dụng.

  3. Nhập tên miền Haravan.

  4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng DOKE Wheel".

  5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng DOKE Wheel.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> DOKE Wheel.

 

DOKE Support Team

 

Did this answer your question?