Advice and answers from the DOKE Support Team

Ứng dụng DOKE Sale Popup được phát triển bởi nhà phát triển DOKE, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí

Sau khi cài đặt ứng dụng DOKE Sale Popup, đoạn code tương ứng của ứng dụng đã được chèn vào trong trang giao diện hiện tại của Nhà bán hàng.

Lúc này, Sale Popup tự động xuất hiện trên website của Nhà bán hàng mỗi khi có Khách hàng truy cập vào.

Để thực hiện tùy chỉnh cho Sale Popup, Nhà bán hàng vào trang dashboard của ứng dụng DOKE Sale Popup.

Tại đây, Nhà bán hàng có thể:

 • Bật/Tắt ứng dụng.
 • Cấu hình hiển thị.
 • Tùy chỉnh giao diện.
 • Thiết lập Nội dung thông báo.

Bật/Tắt ứng dụng

Mặc định, ứng dụng được bật. Nhà bán hàng nhấn Vô hiệu hóa để tắt.

Khi muốn kích hoạt lại ứng dụng, Nhà bán hàng nhấn Bật.

Cấu hình hiển thị

Khi cần cấu hình cho giao diện hiển thị, vị trị hiển thị và thời gian hiển thị, Nhà bán hàng vào Cấu hình chung -> Cấu hình hiển thị.


Tại đây, Nhà bán hàng thực hiện cấu hình:

 • Hiển thị trên desktop và Hiển thị trên mobile.
 • Vị trí hiển thị.

 • Hiển thị tối đa trên mỗi trang.
 • Thời gian trì hoãn giữa 2 thông báo.
 • Thời gian hiển thị trên từng thông báo.

Tùy chỉnh giao diện

Sale Popup được hiển thị theo mẫu mặc định của ứng dụng. Và ứng dụng DOKE Sale Popup hỗ trợ Nhà bán hàng tùy chỉnh mẫu Sale Popup tùy ý.

Nhà bán hàng vào phần Giao diện và thực hiện các tùy chỉnh sau:

 • Chọn mẫu

 • Loại Sale Popup:
  • Cơ bản: Khi chọn loại Cơ bản, Nhà bán hàng được hỗ trợ thêm việc tùy chỉnh Tông màu Sáng hoặc Tối.

  • Ngày lễ: ứng dụng DOKE Sale Popup hỗ trợ Nhà bán hàng các tùy chọn phù hợp với các dịp lễ.

  • Tùy chỉnh: Với lựa chọn Tùy chỉnh, Nhà bán hàng được phép thiết lập cho các màu sắc:


   • Màu nền chính. 
   • Màu chữ tiêu đề.
   • Màu chữ tên sản phẩm.
   • Màu chữ thời gian.

Lưu ý: Phần Xem trước hiển thị bản nháp cho các tùy chỉnh giao diện của Nhà bán hàng, giúp Nhà bán hàng định hình được phong cách hiển thị của Sale Popup.

Thiết lập Nội dung thông báo

Nội dung thông báo trên Sale Popup có thể thực hoặc giả, tùy thuộc vào thiết lập của Nhà bán hàng.

Nhà bán hàng vào phần Nội dung thông báo để thực hiện thiết lập này, và lựa chọn một trong hai tùy chọn:

 1. Sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên: ứng dụng lựa chọn dữ liệu ngẫu nhiên và biến tấu thành nội dung trên Sale Popup.
 2. Sử dụng dữ liệu từ đơn hàng thật: lấy dữ liệu từ đơn hàng phát sinh thực tế

Nếu Nhà bán hàng lựa chọn Sử dụng dữ liệu ngẫu nhiên, Nhà bán hàng có thể thêm lựa chọn về nhóm sản phẩm:

 • Không chọn nhóm sản phẩm, mặc định sẽ lấy ngẫu nhiên từ shop.
 • Một nhóm sản phẩm từ dropbox của ứng dụng.

Tùy theo thiết lập của Nhà bán hàng mà ứng dụng sẽ hiển thị dữ liệu tương ứng.

Bên cạnh việc lựa chọn dữ liệu hiển thị, Nhà bán hàng còn có thể tùy chỉnh nội dung thông báo. 

Ứng dụng hỗ trợ Nhà bán hàng các biến tin nhắn: 

 • {{ họ_tên }}
 • {{ họ_tênđệm }}
 • {{ tên }}
 • {{ tỉnh_thànhphố }}
 • {{ quận_huyện }}

 

DOKE Support Team

 

Did this answer your question?