Advice and answers from the DOKE Support Team

Ứng dụng DOKE Sale Popup được phát triển bởi nhà phát triển DOKE, hỗ trợ Nhà bán hàng sử dụng hoàn toàn miễn phí

Nhà bán hàng cài đặt ứng dụng theo các bước như sau:

  1. Nhà bán hàng truy cập vào trang ứng dụng DOKE Sale Popup trên App Store Haravan.
  2. Chọn Cài đặt ứng dụng.
  3. Nhập tên miền Haravan. 
  4. Hệ thống điều hướng về Trang quản trị Haravan. Tại đây, Nhà bán hàng chọn "Cài ứng dụng DOKE Sale Popup".
  5. Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng DOKE Sale Popup.
    Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng hà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> DOKE Sale Popup.

DOKE Support Team

 

Did this answer your question?