Tư vấn và giải đáp từ Đội ngũ hỗ trợ DOKE

 

Nhà bán hàng cài đặt ứng dụng cần thực hiện 2 công đoạn cài đặt: Cài đặt ứng dụng vào Web và Chèn Code vào Theme.

1. Cài đặt ứng dụng vào Web.

Đầu tiên bạn có thể tìm link cài đặt DOKE Reviews theo 2 cách:

Cách 1: Click Here 

Cách 2: Cài đặt bất cứ ứng dụng nào của DOKE App trên Haravan App

Bước 1: Truy cập Haravan App Store.

Bước 2: Search DOKE hoặc tên App bạn cần cài tìm.

Bước 3: Truy cập App bạn cần & chọn “Cài đặt ứng dụng”

Truy cập link cài đặt, trong dashboard Haravan, bấm Cài ứng dụng DOKE Reviews:

 

2. Chèn Code vào Theme

Lưu ý: Code này mặc định đã được cài đặt sẳn trong theme chính khi mới cài app, nếu thay đổi theme thì bạn phải thực hiện bước này.

  • Cài đặt code tại product.liquid

Copy đoạn code sau và paste vào vị trí thích hợp để hiển thị vùng đánh giá sản phẩm

     {% include "doke_review_widgets" with "doke_review_widget" %}

Bước 2: Bạn cần phải đặt các code hiển thị trong phần giao diện website.

  • Cài đặt code tại theme.liquid

Copy đoạn code sau và paste vào trước thẻ </head> trong file theme.liquid

{% include "doke_review_core" %}    

  • Cài đặt code tại các trang danh sách sản phẩm

Copy đoạn code sau và paste vào vị trí thích hợp để hiển thị vùng đánh giá của danh sách sản phẩm (thường là các file dạng product-loop.liquid, product-item.liquid,...)

     {% include "doke_review_widgets" with "doke_preview_badge" %}

Khi ứng dụng được cài đặt thành công, hệ thống tự động điều hướng về trang ứng dụng DOKE Reviews.

Để sử dụng ứng dụng, Nhà bán hàng truy cập vào Trang quản trị Haravan -> Ứng dụng -> DOKE Reviews.

Đội ngũ hỗ trợ DOKE

 

Bài viết có hữu ích?